Vlisco B.V.

Contact

Vlisco B.V.
Binnen Parallelweg 27
5701 PH HELMOND
Plan je route

vanaf jouw locatie

Het gebouwencomplex van Vlisco B. V. is van cultuurhistorisch belang als voorbeeld van een sociaaleconomische ontwikkeling.

Dit schildvormige complex bestaat uit een aantal onderdelen. Dit zijn het fabrieksgebouw uit 1911, de watertoren uit 1884, het ketelhuis uit 1913, de uitbreiding van het ketelhuis respectievelijk uit 1927 en 1937 en het gebouw van de stoffendrukkerij. De stijl van deze gebouwen varieert van eclectische elementen bij de watertoren en het nieuwere ketelhuis tot puur functioneel-constructief voor de overige gebouwen.

Al deze gebouwen behoren tot Vlisco B.V. Het bedrijf is voortgekomen u…

Het gebouwencomplex van Vlisco B. V. is van cultuurhistorisch belang als voorbeeld van een sociaaleconomische ontwikkeling.

Dit schildvormige complex bestaat uit een aantal onderdelen. Dit zijn het fabrieksgebouw uit 1911, de watertoren uit 1884, het ketelhuis uit 1913, de uitbreiding van het ketelhuis respectievelijk uit 1927 en 1937 en het gebouw van de stoffendrukkerij. De stijl van deze gebouwen varieert van eclectische elementen bij de watertoren en het nieuwere ketelhuis tot puur functioneel-constructief voor de overige gebouwen.

Al deze gebouwen behoren tot Vlisco B.V. Het bedrijf is voortgekomen uit een samenwerkingsverband van de vennoten P. A. Sutorius en P. F. van Vlissingen. De katoendrukkerij uit 1843 was gevestigd aan de Kerkstraat. In 1916 werd het bedrijf een N. V. met de naam P. F. van Vlissingen. & Co’s Katoenfabrieken. Het complex is westelijk gesitueerd langs de Zuid-Willemsvaart. In het noorden wordt het terrein begrensd door het park van het kasteel van Helmond, in het oosten aan de Kerkstraat en aan het Groenewoud. In het zuiden wordt het complex begrensd door de spoorlijn. Het voormalig fabrieksgebouw werd in 1911 gebouwd in opdracht van P. F. van Vlissingen. Het gebouw, dat markant aan de Zuid-Willemsvaart is gesitueerd, is heden in gebruik als opslagruimte. Het pand gekenmerkt zich door een in het zicht gelaten betonskelet en een shed- of zaagtanddak.   

De voormalige watertoren is gebouwd naar een ontwerp van Th. Roijakkers. De achthoekige toren staat midden op het terrein van Vlisco en is na restauratie rond 1980 in gebruik genomen als gebouw van de bedrijfsbrandweer.  Het twee bouwlagen tellende ketelhuis stamt uit 1913. De twee- en drielagige uitbreidingen van het gebouw dateren van 1913 en 1937. Tegenwoordig doet het gebouw dienst als energiebedrijf. De voormalige stoffendrukkerij is in 1928 in functionalistische stijl gebouwd. Het vierlaagse, aan het Groenewoud grenzende gebouw diende tot voort kort als graveerderij en herbergde het bedrijfsarchief en -museum.
 
Het gebouwencomplex van Vlisco B. V. is van cultuurhistorisch belang als voorbeeld van een sociaaleconomische ontwikkeling. Met name het fabrieksgebouw uit 1911 is door de bijzondere vorm en constructie belangrijk als uitdrukking van een technische en typologische ontwikkeling. In samenhang met het voorgaande heeft het complex als geheel tevens innovatieve en pionierswaarde.

Met name bij de fabriekshal uit 1911 is er sprake van een bijzonder belang voor de geschiedenis van de bouwtechniek. Door de vormgeving is er een bijzondere samenhang tussen exterieur en interieur. Het complex is een essentieel onderdeel van een groter geheel, dat zowel cultuurhistorisch als stedenbouwkundig van nationaal belang is. De bijzondere betekenis van het complex is ook gelegen in de situering, die samenhangt met de ontwikkeling en uitbreiding van Helmond. Het is daarmee van bijzonder belang voor het aanzien van de stad. Het complex is belangrijk vanwege de architectonische gaafheid van interieur en exterieur. Tenslotte is het belang gelegen in de bouwtechnische, typologische en functionele zeldzaamheid van het geheel.   

Kwalificatie
Rijksmonument       

Neem alvast een kijkje

Locatie