Helmond Marketing doet er alles aan om de inhoud van VisitHelmond.nl steeds van de actuele informatie te voorzien en de bestaande informatie actueel te houden. Kom je desondanks toch iets tegen dat niet correct is, dan stellen wij je reactie bijzonder op prijs. We nodigen je uit om onjuistheden, onvolledigheden of onduidelijkheden door te geven. Stuur dan een bericht via het contactformulier of reageer via e-mail op info@helmondmarketing.nl.

De teksten en beelden op VisitHelmond.nl zijn van Helmond Marketing of aangesloten partners. Met die partijen zijn afspraken gemaakt over het gebruik. Soms is dit niet mogelijk omdat één of meer rechthebbenden op de intellectuele eigendomsrechten of de erfgenamen van de rechten niet bekend zijn of niet kunnen worden achterhaald. Mocht je van mening zijn dat de tekst of digitale objecten die door ons gepubliceerd zijn op een van de communicatiekanalen jouw rechten schaadt, dan kun je contact opnemen met info@helmondmarketing.nl. Vermeld in de e-mail de titel van het betreffende item en de URL of het communicatiekanaal. En en om welk materiaal het gaat. Wij zullen vervolgens de bezwaren onderzoeken en met een reactie komen.