Woningen personeel Prinzen en Van Glabbeek

Deze serie van zes eenvoudig uitgevoerde woningen werd in 1853 gebouwd. De opdrachtgever was de fabrikant W. J. H. Prinzen. De panden waren bestemd voor de huisvesting van het kaderpersoneel van zijn textielfabriek, de voorloper van Prinzen en van Glabbeek. Voor die tijd waren de woningen relatief groot. Op nummer 4 is een gedenksteen te vinden met de inscriptie 'W.J.H. Prinzen 16-4-1853'. 

De panden bestaan uit twee bouwlagen met schilddak en kenmerken zich door een strakke classicistische bouwstijl. 

De panden zijn van architectuurhistorisch en sociaalhistorisch belang.

Locatie