Industrieel Atrium

Het Industrieel Atrium

Contact

Het Industrieel Atrium
Kanaaldijk N.W. 29
5707 LA Helmond
Plan je route

vanaf jouw locatie

Kenniscentrum voor het industrieel erfgoed van Helmond e.o. Het Industrieel Atrium is niet alleen het kenniscentrum voor het industrieel erfgoed van Helmond maar ook het kenniscentrum voor het erfgoed van de basis industrieën textiel, metaal, energie en druk.
“Connecting Industrial History” is het uitgangspunt van dit nieuwe kenniscentrum. Daarmee wordt aangegeven dat naast het verleden ook de hedendaagse en toekomstige situatie en ontwikkelingen van de industrie de aandacht krijgen. Immers het verleden kan de leidraad voor de toekomst zijn, indien met passie en zorgvuldigheid toegepast.

Schoolgaande jeugd
Het kenniscentrum biedt ook aan de schoolgaande jeugd…

Kenniscentrum voor het industrieel erfgoed van Helmond e.o. Het Industrieel Atrium is niet alleen het kenniscentrum voor het industrieel erfgoed van Helmond maar ook het kenniscentrum voor het erfgoed van de basis industrieën textiel, metaal, energie en druk.
“Connecting Industrial History” is het uitgangspunt van dit nieuwe kenniscentrum. Daarmee wordt aangegeven dat naast het verleden ook de hedendaagse en toekomstige situatie en ontwikkelingen van de industrie de aandacht krijgen. Immers het verleden kan de leidraad voor de toekomst zijn, indien met passie en zorgvuldigheid toegepast.

Schoolgaande jeugd
Het kenniscentrum biedt ook aan de schoolgaande jeugd leerprogramma' s met als een educatiedoel de interesse voor technische vaardigheden stimuleren. Via films, video’s, demonstraties, databanken, boeken, rondleidingen en zelfwerkzaamheid worden de leerlingen geïnformeerd over de werking van de productieprocessen van vroeger en nu op het gebied van textiel, energie, metaal en druk. Daarmee maakt het kenniscentrum de koppeling tussen het verleden en heden en kunnen de leerlingen meer inzichten krijgen over techniek en wellicht een betere beroepskeuze maken. Zelfs de geschiedenisles kan verlengt worden en plaats vinden in het kenniscentrum en wordt daardoor levendiger.
Het Industrieel Atrium biedt excursies aan waarbij de leerlingen ‘s morgens in het Atrium vertoeven en na een korte lunch naar een industrieel bedrijf gaan om de toepassing van de huidige technieken daar te beleven. Hiermee wordt onze missie “Connecting Industrial History”, in de praktijk gebracht.

In dit voor Nederland unieke kenniscentrum kan de bezoeker op diverse manieren de situatie van de industrie van vroeger en die van nu leren en beleven. Speciaal voor de jeugd is dit centrum dan ook een bijzondere gelegenheid om tijdens rondleidingen, maar ook via het zelf betrokken raken met de “oude” productieprocessen, het raadplegen van databanken, het zien van oude films, dvd’s, etc. geïnteresseerd te geraken in de techniek en industrie. Zo kan onder meer worden vastgesteld welke belangrijke plaats de Helmondse industrie in het economische leven van Zuid- Oost Brabant en zelfs van Nederland heeft ingenomen en nog inneemt, maar ook hoe er vroeger werd gedrukt, textiel werd gemaakt, metaal werd gegoten, energie werd geproduceerd en hoe dat nu allemaal gebeurt.

Het Industrieel Atrium kan men individueel bezoeken op donderdag en op reservering. En op de laatste zondag van elk kwartaal, maar ook op afspraak in groepsverband of klassikaal.

Toelichting prijzen:

Opening donderdag:
- Vrije bezichtiging van de vier uitgebreide basiscollecties (textiel, metaal, druk en energie), één thema expositie en de Directiekamer (19e eeuw)
- Presentatie films op de flatscreens, aanwezig in de vier vaste collecties
- Toegang tot de digitale databanken over de industrie van Helmond
- Toegang tot de bibliotheek (industrieel erfgoed van Helmond)

Voor geregistreerde sponsoren en donateurs is de toegang op inloopdagen en Open Dagen: gratis.

Industriële Sessie:
beleving van een industriële sessie, duur 2,5 uur:
- Lezing 30 minuten historie industrieel erfgoed Helmond e.o.
- Bedrijfshistorische film naar keuze, duur 45 minuten
- Rondleiding en toelichting vier uitgebreide basiscollecties, één thema collectie en stijlkamer 19de eeuw
- Onder begeleiding actief bezig zijn op of met industriële machines van vroeger.
- Vier flatscreen presentaties van vier korte films
- Toegang tot de bibliotheek (industrieel erfgoed Helmond)
- Digitale raadpleging data banken en archieven
- Koffie, thee, water en cake.


Groepen:
Minimale bezetting groep: 10 personen
Entree per persoon: zie site Industrieel Atrium
Voor scholen en opleidingsinstanties gelden speciale tarieven. Deze zijn op te vragen bij Het Industrieel Atrium.

Openingstijden

  • Elke maandag gesloten
  • Elke dinsdag gesloten
  • Elke woensdag gesloten
  • Elke donderdag 09.30 - 16.30 uur
  • Elke vrijdag gesloten
  • Elke zaterdag gesloten
  • Elke zondag gesloten
  • Overige dagen en tijden via reservering bij : info@industrieel-atrium.nl of via 0492-535977

Neem alvast een kijkje

Locatie