Natuurtuin de Robbert

Natuurtuin de Robbert

Contact

Natuurtuin de Robbert
Kemenadelaan
5702 KT Helmond
Plan je route

vanaf jouw locatie

Natuurtuin de Robbert in Helmond Noord is een beschermd anderhalve hectare groot terrein in het gemeentelijke natuurgebied de Bundertjes. Het groenbeheer in de Robbert wordt gedaan door vrijwilligers van Stichting Natuurtuin Helmond. Uitgangspunt van het groenbeheer is het versterken van de nog aanwezige natuurwaarden van dit oude beekdal. De vrijwilligers gebruiken hiervoor een onderhoudsplan dat gebaseerd is op het beleid van grote natuurbeheerders. In de loop der jaren is een alleraardigst besloten en afwisselend landschapje ontstaan waar een liefhebber van natuur en rust zich meteen thuis voelt.
• De Robbert is slecht begaanbaar met de rolstoel maar wel met een goede scootmobiel.
• Honden zijn niet toegestaan.

Genieten van natuuronderzoek
Onderzoek: In de Robbert worden de effecte…

Natuurtuin de Robbert in Helmond Noord is een beschermd anderhalve hectare groot terrein in het gemeentelijke natuurgebied de Bundertjes. Het groenbeheer in de Robbert wordt gedaan door vrijwilligers van Stichting Natuurtuin Helmond. Uitgangspunt van het groenbeheer is het versterken van de nog aanwezige natuurwaarden van dit oude beekdal. De vrijwilligers gebruiken hiervoor een onderhoudsplan dat gebaseerd is op het beleid van grote natuurbeheerders. In de loop der jaren is een alleraardigst besloten en afwisselend landschapje ontstaan waar een liefhebber van natuur en rust zich meteen thuis voelt.
• De Robbert is slecht begaanbaar met de rolstoel maar wel met een goede scootmobiel.
• Honden zijn niet toegestaan.

Genieten van natuuronderzoek
Onderzoek: In de Robbert worden de effecten van groenbeheer op de plaatselijke biodiversiteit bestudeert. De tuin is opgedeeld in enkele onderhoudszones die op deze kleine oppervlakte naadloos in elkaar overgaan. Er zijn bosjes, bosranden, ruigtes, bloemrijke graslandjes, oevers en poelen. Die samenhangende landschapselementen trekken grote aantallen amfibieën, insecten, vogels en kleine zoogdieren. De Robbert is hierdoor een belangrijk steunpunt voor het natuurherstel in natuurgebied de Bundertjes geworden en ... een schatkist voor de liefhebber van inheemse beekdalflora en fauna. Het beheerplan dat in de Robbert wordt uitgevoerd is te downloaden van de website (www.derobbert.nl).

Educatie: Jaarlijks bezoeken enkele honderden schoolkinderen onder begeleiding van vrijwilligers de Robbert waar ze op speelse wijze kennis maken met biodiversiteit en natuurbeheer. De open dagen worden door tientallen natuurliefhebbers bezocht. Wandelaars in natuurgebied de Bundertjes maken op zaterdagochtend vaak een extra rondje door de Robbert. Natuurtuin de Robbert kan gebruikt worden voor natuuronderzoek of als open lucht klaslokaal voor groene opleidingen. Ook individuele (hobby)onderzoekers zijn meer dan welkom in de Robbert.

Locatie