Stiphoutse bossen


De Stiphoutse Bossen is een natuurgebied van 525 ha dat gelegen is op de grens van de gemeenten Helmond, Laarbeek en Nuenen, Gerwen en Nederwetten.

Stiphoutse Bossen
Deze bossen zijn gelegen op de dekzandrug die zich bevindt tussen het stroomgebied van de Dommel en dat van de Aa. H…

De Stiphoutse Bossen is een natuurgebied van 525 ha dat gelegen is op de grens van de gemeenten Helmond, Laarbeek en Nuenen, Gerwen en Nederwetten.

Stiphoutse Bossen
Deze bossen zijn gelegen op de dekzandrug die zich bevindt tussen het stroomgebied van de Dommel en dat van de Aa. Het betreft de voormalige gemene gronden van Lieshout, Gerwen, Nuenen en Stiphout. De heidevelden en voormalige stuifzanden zijn in de jaren '20 van de 20e eeuw voornamelijk beplant met Grove den en diverse sparrensoorten. Een belangrijke initiatiefnemer hiervoor was de gemeente Helmond die daartoe grote percelen in wat toen nog de gemeente Stiphout was, opkocht om daar de heide te beplanten. Van deze activiteit getuigen ook nog de kaarsrechte lanen in het gebied, die ten doel hadden om het hout af te voeren. Enkele heiderestanten en vennen zijn nog aanwezig. In het noordwesten sluit het gebied aan bij het natte natuurgebied Ruweeuwsels.

Natuur
Het eertijds als productiebos van overwegend grove den en fijnspar aangelegde gebied vormt nu een buffer tussen de steden Eindhoven (met Nuenen) en Helmond (met Stiphout). Men streeft naar een meer afwisselend bos. In de Papenvoortse heide en rond het Kamerven komen nog enkele percelen open heide voor. Het zuidelijke deel wordt afgewisseld door enkele landbouwenclaves.
Het gebied is rijk aan paddenstoelen en ook vele vogels zijn er te vinden. Tot de broedvogels behoren: Boomleeuwerik, Roodborsttapuit, Boompieper en Geelgors.

Vennen
In het gebied ligt een tiental grotere en kleinere vennen die het gebied erg verlevendigen.
Het Kamerven is veruit het grootste van de venntjes in dit gebied. Dit helaas zwaar verdroogde en vaak droog staande ven wordt omgeven door een open heidegebied van ca 15 ha, zodat het een grote open ruimte vormt midden in het stilste deel van het bos. Hier is nog een groeiplaats van de Klokjesgentiaan.
De andere vennen zijn veel kleiner en liggen doorgaans midden in het bos. Vaak zijn ze min of er vergraven bij de bebossing van het gebied. Ze waren merendeels dichtgegroeid maar zijn grotendeels opgeschoond en hebben een waardevolle plantengroei met onder meer witte snavelbies, zonnedauw en waterdrieblad. . De talrijke vennetje Het betreft onder meer: Hoolven, Wasven, Kikkerven, Kromven, Witven, De Meer en Tweetermansven.

Recreatie
Er zijn diverse wandelingen uitgezet in het gebied, vooral in het Helmondse gedeelte. Men parkeert en vertrekt gewoonlijk vanaf sportpark Molenven, niet ver van de Gerwense weg. Ook een Middellange afstandswandeling, de vanuit Nuenen vertrekkende Potstalwandeling, doet het gebied aan. Verder lopen ruiterpaden en een mountainbiketraject door de Stiphoutse Bossen.

Dit ga je zien

Startpunt: Stiphoutse bossen
Molenven
5708 JM HELMOND
Eindpunt: Stiphoutse bossen
Molenven
5708 JM HELMOND